Jak vybrat správnou cylindrickou vložku? 

Nevíte jak zkompletovat bezpečnostní kování Vašich dveří aby vše fungovalo jako správný celek?

Pokusíme se Vám poradit jak na výběr bezpečnostní cylindrické vložky. A malinko přiblížíme jaké jsou možné stupně bezpečnostních tříd cylindrické vložky.

Běžná cylindrická a knoflíková vložka 

známé také jako vložka fab

určete si její správný rozměr

  

Délku cylindrické vložky nejlépe změříte na těle dveří, do kterých je již nainstalován zadlabací zámek, většinou součástí dveří při zakoupení. Na zámku při pohledu z čela dveří (obrázek vlevo) můžete vidět:

STŘELKU - slouží k zajištění dveří v protikuse umístěném v zárubni, ovládá se klikou.

ZÁVORU - zajištění dveří v zamknutém stavu, zapadá také do protikusu zámku v zárubni, ovládá se cylindrickou vložkou/klíčem.

Pro měření je pro Vás důležitá "OSA VLOŽKY" - označenou šipkami "A" a "B" na obrázku od této osy se měří vzdálenost pro výpočet délky vložky na jednotlivých stranách dveří. Pokud použijete bezpečnostní kování je obzvlášť důležité důkladně změřit délku vložky z důvodu překrytí na vnější straně dveří, toto překrytí je součástí kliky na dveře.

Jak na měření:

  • Přiložte střed pravítka na osu upevňovacího šroubu vložky. Běžně jej najdete na čele zámku, zpravidla pod zamykací závorou.
  • Naměřte postupně oba rozměry A i B. Nezapomeňte ke každé hodnotě přičíst tloušťku štítku kování. Rozměry vložek jsou odstupňovány po 5 mm.
  • Zvolte nejbližší možnou hodnotu.
Celo_zamku

 

Dbejte na to, aby z vnější strany vložka lícovala se štítem kování a nepřečnívala jej více jak o 2  mm, jinak se vystavujete nebezpečí vylomení cylindrické vložky. 

POZOR jestli si vyberete knoflíkovou vložku je potřeba zvolit na jaké straně bude knoflík, na delší či kratší straně vložky. 

 

Vlozka_jak_zmerit_knoflik2 Vlozka_jak_zmerit_zakladni_vlozka
KNOFLÍKOVÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA BĚŽNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA

 

 

Podle čeho jsou výrobky klasifikovány? 

Pro klasifikaci do bezpečnostních tříd jsou závazné normy ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630, které jsou platné 
pro všechny státy EU. Norma ČSN EN 1627 definuje jednotlivé bezpečnostní třídy, základní požadavky na ně 
a kritéria pro jejich splnění. Normy ČSN EN 1628 až ČSN EN 1630 pak popisují průběh zkoušek
 

Obecně se dá říci že:

  • RC1 (bez průlomových zkoušek)

Příležitostný zloděj se pokouší o vloupání s použitím malého jednoduchého nářadí a fyzickým násilím, např. kopáním, narážením ramenem, zdviháním, vytrháváním. Zloděj nemá žádné zvláštní znalosti 
o úrovni odolnosti MZS, má málo času a snaží se nezpůsobit hluk.

  • RC2 (odolnost minimálně 3 minuty)

Příležitostný zloděj se navíc pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a fyzickým násilím. Má malé znalosti o úrovni odolnosti MZS, má málo času a snaží se nezpůsobit hluk.

  • RC3 (odolnost minimálně 5 minut)

Zloděj se pokouší překonat MZS při použití páčidla délky 710 mm 
a dalšího šroubováku, ručního nářadí, jako malé kladívko, důlčíky 
a mechanická ruční vrtačka. Zloděj má určité povědomí o systému uzávěru a s tímto nářadím je schopen těchto znalostí využít. 
Při použití páčidla délka 710 mm lze aplikovat zvýšené fyzické násilí.

  • RC4 (odolnost minimálně 10 minut)

Zkušený zloděj používá navíc zámečnické kladivo, sekeru, dláta, 
sekáče, přenosnou akumulátorovou vrtačku atd. Toto další nářadí umožňuje zloději rozšířit počet způsobů napadení, případně jejich kombinace – vrtání, sekání, páčení, atd.  Problém hluku zloděj neřeší.

  • RC5 a RC6 (odolnost srovnatelná s trezorovou technikou)

Velmi zkušený zloděj používá navíc jednoruční elektrické nářadí např. úhlovou brusku do průměru kotouče 125 mm (230 mm u RC6), 
přímočarou pilu atd. Neznepokojuje se hlukem.

Jak poznám, jakou má výrobek bezpečnostní třídu?

Pokud je výrobek zařazen do nějaké bezpečnostní třídy, informaci o tom byste měli nalézt na obalu výrobku.
Vyplatí se nakupovat pouze u seriózních prodejců, kteří by měli být schopni doložit údaj o bezpečnostní třídě certifikátem od nezávislého akreditovaného certifikačního orgánu.

Co je to certifikát výrobku? 

Certifikát výrobku je odborné nezávislé ověření výrobku o tom, že splňuje veškeré bezpečnostní parametry, které výrobce u výrobku uvádí a že je způsobilý pro prodej na našem trhu. 

Takový výrobek je podroben náročným zkouškám, kde je vystaven celé škále mechanických a destruktivních napadení, při kterých se testuje čas, po který je schopen těmto destrukcím a mechanické zátěži odolat.

Tyto testy jsou v České republice prováděny akreditovanými zkušebnami, které jsou ověřeny Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Na základě úspěšných certifikačních zkoušek je výrobek opatřen osvědčením, tzv. certifikátem, ve kterém je uveden výrobce či dodavatel, název výrobku a bezpečnostní třída, pro kterou byl výrobek testován a termín jeho platnosti. Certifikát je vystaven v originále s potvrzením jeho vydavatele.

Kromě mechanického prověření tato certifikace garantuje, že se jedná o výrobek, který odpovídá platným normám, a jak bylo řečeno, je způsobilý prodeje na našem trhu.