PZ

Zkratkou PZ označujeme otvor pro standardní klíč, tzv. "fabku". Pikto_Otvor_BB_52x53